DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ2973311.11241239.54232198.1943920.93
 วัดหลวง921516.309399.688933.371815.56
 บ้านเซิด23313.04343102.921317.6912243.28
 นาเริก685273.9434141.17625101.60424133.07
 หมอนนาง779253.21378123.17382184.71109109.17
 สระสี่เหลี่ยม478245.02439265.924436214.004686313.46
 วัดโบสถ์8678.14600.006845.887114.29
 กุฎโง้ง3914010.23272196.992943010.20350308.57
 หัวถนน369154.07334133.8933961.77413245.81
 ท่าข้าม3725.415523.64000.00800.00
 หนองปรือ39182.0536671.9131751.583200.00
 หนองขยาด4124.8823883.3621894.138833.41
 ทุ่งขวาง4149.766423.1320262.974149.76
 หนองเหียง556386.83788263.30898141.56998444.41
 นาวังหิน42310.2438120.5238741.0342961.40
 บ้านช้าง46510.8742492.12601118.33841011.90
 โคกเพลาะ158159.4915731.9114232.1114310.70
 ไร่หลักทอง10220.001171714.5317317.658225.00
 นามะตูม1915.2613742.9228414.295647.14
 รวมทั้งหมด4,9222675.425,1741963.794,7542124.463,8412295.96
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560