DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 มะขามหย่ง23772.95446255.6116852.987179.86
 แสนสุข75020.2778260.7744420.4540620.49
 บ้านสวน1,530976.34420317.38618416.63854698.08
 หนองรี432163.7013696.62333164.80405153.70
 นาป่า456235.0435792.5217652.84536162.99
 หนองข้างคอก54330.5545340.886711.49400.00
 ดอนหัวฬ่อ920303.26717243.35221135.881,015636.21
 หนองไม้แดง47761.2650491.7946851.07484112.27
 บางทราย35630.84320216.5633061.8230820.65
 คลองตำหรุ39741.0110698.491200.00100.00
 เหมือง9422.1342511.904137.3216795.39
 บ้านปึก25193.599511.0512065.0010665.66
 ห้วยกะปิ205209.7675912.00801012.50436337.57
 เสม็ด266155.6439512.829588.42749324.27
 อ่างศิลา27751.8125431.18000.0028141.42
 สำนักบก2255323.561994924.622715520.306011.67
 รวมทั้งหมด7,4162953.984,9452194.433,4441765.115,8832704.59
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560