DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 มะขามหย่ง200105.0019784.06217135.999177.69
 แสนสุข10543.8121973.20179147.8278730.38
 บ้านสวน670568.361,653804.841,593543.39216146.48
 หนองรี438255.71564346.03598488.031722112.21
 นาป่า59610.175547.274325212.04411225.35
 หนองข้างคอก6236510.43450347.56498306.0241281.94
 ดอนหัวฬ่อ703172.4265491.38915181.97916252.73
 หนองไม้แดง46751.07648182.78753111.46614223.58
 บางทราย448112.4643351.1541261.4636671.91
 คลองตำหรุ100.0024931.203900.0010810.93
 เหมือง449163.56900.00376164.263500.00
 บ้านปึก2986120.479622.084147818.842422510.33
 ห้วยกะปิ1181411.861181411.86183116.01133107.52
 เสม็ด98110010.19756385.03799465.763300.00
 อ่างศิลา22720.8828820.6925710.39000.00
 สำนักบก2392711.302342611.112494618.472052713.17
 รวมทั้งหมด6,0264196.956,6232844.297,9144445.614,7411924.05
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มกราคม 2560