DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่43,8072,5415.8032492.78000.00000.00
 ลำพูน9,8354854.9318742.14000.00000.00
 ลำปาง18,0441,0585.86513438.38000.00000.00
 แพร่11,5486375.5211443.51000.00000.00
 น่าน20,9861,0905.197656.58000.00000.00
 พะเยา17,2748534.94757253.30000.00000.00
 เชียงราย36,1952,1856.041,5861066.68000.00000.00
 แม่ฮ่องสอน14,1249776.92407256.14000.00000.00
 รวมทั้งหมด171,8139,8265.723,9642215.58000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565