DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่65,2523,6785.6471,0923,7315.2565,4283,8995.9665,5493,8465.87
 ลำพูน16,8239115.4216,1978054.9713,7737855.7012,2406355.19
 ลำปาง29,8011,6655.5930,3751,5575.1327,2311,7836.5523,0711,5206.59
 แพร่15,7928275.2415,7218025.1013,0787615.8211,2686695.94
 น่าน25,8141,4015.4324,6251,2294.9921,2561,1565.4421,1861,2095.71
 พะเยา19,6581,0465.3222,8231,0284.5019,0049925.2218,0441,0385.75
 เชียงราย52,1203,1245.9955,3542,9365.3044,5252,7476.1743,7302,9456.73
 แม่ฮ่องสอน17,7251,1906.7117,8001,2517.0315,5281,1987.7216,9941,1406.71
 รวมทั้งหมด242,98513,8425.70253,98713,3395.25219,82313,3216.06212,08213,0026.13
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564