DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่69,6424,2106.0568,4103,7975.5563,2533,7085.8678,2334,6665.96
 ลำพูน16,9909395.5314,7138315.6515,9679415.8914,1168335.90
 ลำปาง33,3702,0706.2028,9421,7075.9034,1882,3306.8227,9071,9416.96
 แพร่15,6478905.6914,3127685.3714,8018875.9914,7868585.80
 น่าน22,3181,3335.9722,2421,3566.1023,6861,5106.3826,5801,7366.53
 พะเยา17,8221,0425.8518,1278894.9018,3541,1446.2321,5121,3076.08
 เชียงราย50,0953,1236.2350,6532,7535.4449,3752,8625.8058,0513,5696.15
 แม่ฮ่องสอน18,2681,2716.9618,7091,1906.3616,7921,2547.4718,8291,4237.56
 รวมทั้งหมด244,15214,8786.09236,10813,2915.63236,41614,6366.19260,01416,3336.28
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 เมษายน 2562