DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครศรีธรรมราช9,9275465.5011,2157316.5211,3247516.634,0312395.93
 พรหมคีรี1,277755.871,8901316.931,493724.82975464.72
 ลานสกา1,571754.771,192544.53841364.28467153.21
 ฉวาง2,526843.332,6111254.793,0481264.132,1581125.19
 พิปูน891465.16633467.27927545.83705273.83
 เชียรใหญ่1,442704.851,524815.311,543925.961,034585.61
 ชะอวด4,0581112.745,1811713.304,2391754.133,5091063.02
 ท่าศาลา8,1233934.848,5364345.087,9044065.145,1622755.33
 ทุ่งสง7,6215537.269,0376717.438,3186577.904,8803567.30
 นาบอน1,205826.801,020494.801,334836.22683334.83
 ทุ่งใหญ่3,3851745.143,5082136.073,3912015.932,2211315.90
 ปากพนัง4,2621683.944,9682004.034,4371784.013,0181053.48
 ร่อนพิบูลย์2,4021064.412,8081254.452,8891585.472,5111415.62
 สิชล5,0451452.875,6511803.195,6741823.214,9581653.33
 ขนอม1,236665.341,3451037.661,588684.28634467.26
 หัวไทร2,3841174.912,2441135.042,3301305.581,143504.37
 บางขัน2,3031104.782,6111435.483,1632166.832,2351787.96
 ถ้ำพรรณรา1,080484.441,273634.951,217413.37781162.05
 จุฬาภรณ์1,336624.641,5711127.131,619895.501,335554.12
 พระพรหม2,373733.082,8151154.092,711953.501,619583.58
 นบพิตำ1,721784.531,9811085.451,591815.09860394.53
 ช้างกลาง850293.41928333.56710324.51465214.52
 เฉลิมพระเกียรติ892424.711,266715.611,650714.301,146554.80
 รวมทั้งหมด67,9103,2534.7975,8084,0725.3773,9413,9945.4046,5302,3275.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565