DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี4,7451182.494,5011413.131,459422.88000.00
 ขลุง1,361564.111,7841146.39968484.96000.00
 ท่าใหม่1,516634.161,335705.24670375.52000.00
 โป่งน้ำร้อน1,5421046.741,9111688.79906727.95000.00
 มะขาม767344.43899434.78403245.96000.00
 แหลมสิงห์919313.37829414.95298155.03000.00
 สอยดาว2,7751595.733,1311364.341,083544.99000.00
 แก่งหางแมว1,870804.282,4211335.491,2681199.38000.00
 นายายอาม1,616613.771,605955.92896647.14000.00
 เขาคิชฌกูฏ760678.825836310.812304218.26000.00
 รวมทั้งหมด17,8717734.3318,9991,0045.288,1815176.32000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 พฤษภาคม 2565