DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองกาฬสินธุ์6,6793905.847,2374346.0039400.00000.00
 นามน928545.821,5101067.023814311.29000.00
 กมลาไสย3,3211364.103,0921334.30459132.83000.00
 ร่องคำ510203.9226283.051815.56000.00
 กุฉินารายณ์3,9683729.384,0783949.662613.85000.00
 เขาวง1,186756.321,497895.957200.00000.00
 ยางตลาด5,3323316.215,1803085.951,460241.64000.00
 ห้วยเม็ก2,135743.472,0831115.3320341.97000.00
 สหัสขันธ์1,5641187.541,283987.64512356.84000.00
 คำม่วง2,8072669.482,8072388.481,069918.51000.00
 ท่าคันโท1,509855.631,3371148.533712.70000.00
 หนองกุงศรี2,714903.322,6121274.86695598.49000.00
 สมเด็จ2,7191716.292,9471956.62944394.13000.00
 ห้วยผึ้ง1,524523.411,537583.7711000.00000.00
 สามชัย1,233856.891,030696.7018363.28000.00
 นาคู1,254403.191,557613.9218600.00000.00
 ดอนจาน978383.891,194242.0124100.00000.00
 ฆ้องชัย859303.49832333.9711532.61000.00
 รวมทั้งหมด41,2202,4275.8942,0752,6006.187,1053204.50000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 เมษายน 2565