DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น9,8013763.849,9313413.434,152892.14000.00
 บ้านฝาง2,362582.462,137462.15493285.68000.00
 พระยืน1,310211.601,284282.18441204.54000.00
 หนองเรือ3,731731.963,6381373.772,433592.42000.00
 ชุมแพ5,5322624.745,6722494.392,159642.96000.00
 สีชมพู3,8011132.974,0091804.493,7241504.03000.00
 น้ำพอง4,3681142.612,619943.59597162.68000.00
 อุบลรัตน์2,073693.332,178723.31934353.75000.00
 กระนวน3,0841444.673,7252456.582,3311496.39000.00
 บ้านไผ่3,9812225.583,0321866.132,4141184.89000.00
 เปือยน้อย991414.14518366.95375256.67000.00
 พล5,5383846.934,0601634.012,5631114.33000.00
 แวงใหญ่1,181695.841,449755.1864171.09000.00
 แวงน้อย1,7911116.201,6501227.39826708.47000.00
 หนองสองห้อง2,750120.443,190180.562,44440.16000.00
 ภูเวียง3,3301354.053,0992197.071,9261497.74000.00
 มัญจาคีรี2,1821105.041,536976.32740537.16000.00
 ชนบท1,628613.751,553664.25623203.21000.00
 เขาสวนกวาง1,734864.961,699563.30867273.11000.00
 ภูผาม่าน1,072232.15690304.35242135.37000.00
 ซำสูง1,141342.981,217362.96600284.67000.00
 โคกโพธิ์ไชย1,218564.601,174746.30802415.11000.00
 หนองนาคำ896394.35933444.72469102.13000.00
 บ้านแฮด1,586563.531,281382.97834182.16000.00
 โนนศิลา1,047141.34849192.24407163.93100.00
 เวียงเก่า896323.57826323.87259238.88000.00
 รวมทั้งหมด69,0242,7153.9363,9492,7034.2334,2961,3433.92100.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2565