DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตราด2,4831044.192,6031325.071,645482.92000.00
 คลองใหญ่60281.33642264.0526972.60000.00
 เขาสมิง1,406654.621,418704.94727537.29000.00
 บ่อไร่930353.76841273.2121862.75000.00
 แหลมงอบ922343.69883485.44602325.32000.00
 เกาะกูด15610.6417484.6063812.70000.00
 เกาะช้าง542478.67446439.642702810.37000.00
 รวมทั้งหมด7,0412944.187,0073545.053,7941824.80000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565