DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี4,7451182.494,5011413.131,362342.50000.00
 ขลุง1,361564.111,7811136.34953464.83000.00
 ท่าใหม่1,516634.161,335705.24613335.38000.00
 โป่งน้ำร้อน1,5421046.741,9011688.84828708.45000.00
 มะขาม767344.43899434.78401245.99000.00
 แหลมสิงห์919313.37829414.95268145.22000.00
 สอยดาว2,7751595.733,1031344.32990505.05000.00
 แก่งหางแมว1,870804.282,4201335.501,2331179.49000.00
 นายายอาม1,616613.771,604955.92829597.12000.00
 เขาคิชฌกูฏ760678.825816310.841954121.03000.00
 รวมทั้งหมด17,8717734.3318,9541,0015.287,6724886.36000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565