DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี4,7461152.425,1301603.122,605923.53000.00
 ขลุง1,361564.111,7981196.621,361755.51000.00
 ท่าใหม่1,578664.181,370725.261,367836.07000.00
 โป่งน้ำร้อน1,5711066.751,9391718.821,7911498.32000.00
 มะขาม853394.57985515.181,100605.45000.00
 แหลมสิงห์919313.37974394.00792506.31000.00
 สอยดาว2,8271575.553,2221334.131,685985.82000.00
 แก่งหางแมว1,871804.282,4301335.472,1041768.37000.00
 นายายอาม1,617613.771,608965.971,5791076.78000.00
 เขาคิชฌกูฏ777688.756076610.875336311.82000.00
 รวมทั้งหมด18,1207794.3020,0631,0405.1814,9179536.39000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565