DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี4,7672084.367,3202863.915,2171162.223,6071474.08
 ขลุง1,8701095.831,941784.021,46015110.341,293624.80
 ท่าใหม่2,177984.501,992954.771,704694.051,626774.74
 โป่งน้ำร้อน2,4141546.382,1501557.211,8611387.421,6601257.53
 มะขาม1,315826.241,486765.11950545.68976495.02
 แหลมสิงห์950262.741,079423.89625182.88728395.36
 สอยดาว3,0751534.982,4541004.072,2691094.801,8091236.80
 แก่งหางแมว2,5671505.842,1151366.432,0231085.341,932985.07
 นายายอาม2,070884.251,788804.471,636583.551,705774.52
 เขาคิชฌกูฏ1,116938.331,011868.517167810.89603609.95
 รวมทั้งหมด22,3211,1615.2023,3361,1344.8618,4618994.8715,9398575.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564