DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี8,4053834.565,7952734.714,3301012.335,2411092.08
 ขลุง2,4381054.312,3921275.311,571855.411,9441517.77
 ท่าใหม่2,7771475.292,6181355.161,7771015.681,479896.02
 โป่งน้ำร้อน3,1452467.822,7481736.302,1942069.392,52225610.15
 มะขาม1,7201116.451,8711829.731,396987.021,7611297.33
 แหลมสิงห์1,305534.061,169363.08892262.911,009343.37
 สอยดาว4,8053517.304,0333378.362,131813.802,4091295.35
 แก่งหางแมว3,0271725.682,5411797.041,196625.181,867975.20
 นายายอาม2,1601547.132,1551657.661,404664.701,5291097.13
 เขาคิชฌกูฏ1,590754.721,286816.30757739.64927788.41
 รวมทั้งหมด31,3721,7975.7326,6081,6886.3417,6488995.0920,6881,1815.71
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563