DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี8,8484505.096,8834436.445,7652033.525,6824057.13
 ขลุง2,8281134.002,0841075.132,072844.052,6411545.83
 ท่าใหม่2,8851455.032,9211334.552,3611335.632,4441706.96
 โป่งน้ำร้อน3,4732296.593,0622046.663,06433410.903,2352106.49
 มะขาม2,1361396.511,8691226.531,84919510.551,6511499.02
 แหลมสิงห์1,269403.151,130403.541,205312.571,096353.19
 สอยดาว4,3793467.905,1283226.283,8653228.334,39445710.40
 แก่งหางแมว2,9771775.953,2592447.492,7141977.262,7822288.20
 นายายอาม2,0551014.911,927964.981,7441096.252,2121185.33
 เขาคิชฌกูฏ1,546573.691,374805.821,463785.331,522835.45
 รวมทั้งหมด32,3961,7975.5529,6371,7916.0426,1021,6866.4627,6592,0097.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562