DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี5,6571142.024,9591062.144,6691042.233,345932.78
 ขลุง2,859842.942,472542.182,432532.182,756923.34
 ท่าใหม่3,028913.012,479512.062,704702.592,475873.52
 โป่งน้ำร้อน3,2891424.322,2621034.552,6711455.432,3561265.35
 มะขาม1,719683.961,462523.561,644955.781,585704.42
 แหลมสิงห์1,343362.681,205302.491,323352.651,196363.01
 สอยดาว4,1251704.123,9571423.593,2651434.382,4971094.37
 แก่งหางแมว2,3571205.092,323934.002,4401556.352,3381205.13
 นายายอาม1,581392.471,457372.541,442483.331,173544.60
 เขาคิชฌกูฏ1,843472.551,752291.661,744231.321,254312.47
 รวมทั้งหมด27,8019113.2824,3286972.8724,3348713.5820,9758183.90
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560