DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี6,6261642.486,1371141.866,2331442.317,5152613.47
 ขลุง2,734792.892,610662.533,029862.843,137932.96
 ท่าใหม่3,193672.103,052581.902,7061073.952,959832.81
 โป่งน้ำร้อน2,4591285.213,4191374.013,2281845.702,2851456.35
 มะขาม1,692482.841,660291.751,837804.351,517614.02
 แหลมสิงห์1,252393.121,252231.841,341392.911,344362.68
 สอยดาว4,9411853.744,3781443.293,9551834.633,5611484.16
 แก่งหางแมว2,195813.692,485873.502,8141515.371,9381035.31
 นายายอาม1,778583.261,530412.681,669663.951,385584.19
 เขาคิชฌกูฏ2,038492.402,001341.702,115773.641,922301.56
 รวมทั้งหมด28,9088983.1128,5247332.5728,9271,1173.8627,5631,0183.69
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 1 มกราคม 2561