DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี5,3881212.255,6591121.985,4811472.685,7421482.58
 ขลุง2,888582.012,593511.972,785602.152,682481.79
 ท่าใหม่3,286932.832,951792.682,7581093.952,558793.09
 โป่งน้ำร้อน2,345652.771,748331.892,153954.412,095743.53
 มะขาม1,533442.871,255282.231,588362.271,464231.57
 แหลมสิงห์1,200504.171,020252.451,161605.17956191.99
 สอยดาว4,6211803.904,5591453.183,1031635.253,7871263.33
 แก่งหางแมว1,688502.962,001643.201,959824.191,650945.70
 นายายอาม1,540674.351,593724.521,472865.841,279473.67
 เขาคิชฌกูฏ927495.291,617442.721,8951105.801,595472.95
 รวมทั้งหมด25,4167773.0624,9966532.6124,3559483.8923,8087052.96
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 พฤศจิกายน 2560