DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชลบุรี6,0264196.956,6232844.297,9144445.614,7411924.05
 บ้านบึง2,3351004.281,541895.781,455845.77939555.86
 หนองใหญ่1,123322.85401327.981,428362.52969363.72
 บางละมุง5,7731763.056,3531822.866,3121973.124,0121493.71
 พานทอง2,9231505.132,6031023.922,857923.221,517523.43
 พนัสนิคม2,4551546.272,330954.085,0842184.29717365.02
 ศรีราชา2,7601344.862,7091465.394,6862425.162,6651365.10
 เกาะสีชัง31892.8331530.9529631.0132941.22
 สัตหีบ2,2381074.782,6101565.982,9902107.022,8661505.23
 บ่อทอง3,1181083.463,016902.982,5251134.482,090823.92
 เกาะจันทร์42140.95498275.42772263.37433255.77
 รวมทั้งหมด29,4901,3934.7228,9991,2064.1636,3191,6654.5821,2789174.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มกราคม 2560