DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พระปฐมเจดีย์420122.861,72621412.4010.53
 บางแขม58712.07490479.599.85
 พระประโทน31619.3516395.527.73
 ธรรมศาลา4536.671,131938.228.16
 ตาก้อง842934.5275217823.6724.76
 มาบแค4249.521652716.3614.98
 สนามจันทร์5647.141302216.9213.98
 ดอนยายหอม27518.5275510313.6413.81
 ถนนขาด511631.372056431.2231.25
 บ่อพลับ3438.82251114.384.91
 นครปฐม900.00971414.4313.21
 วังตะกู27725.931,41417012.0212.28
 หนองปากโลง45817.7812764.728.14
 สามควายเผือก60711.67573193.324.11
 ทุ่งน้อย31825.81187158.0210.55
 หนองดินแดง1012423.765406712.4114.20
 วังเย็น491020.411093128.4425.95
 โพรงมะเดื่อ130107.691,9441688.648.58
 ลำพยา33515.1517663.415.26
 สระกะเทียม40717.503263510.7411.48
 สวนป่าน27518.52169116.518.16
 ห้วยจรเข้39512.8219131.573.48
 ทัพหลวง33515.15602254.154.72
 หนองงูเหลือม29724.14431204.645.87
 บ้านยาง731520.55329278.2110.45
 รวมทั้งหมด1,57421213.4712,9831,38510.6710.97
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564