DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาญจนบุรี4,1363297.9517,4991,4538.308.24
 ไทรโยค3,2162959.175,89667811.5010.68
 บ่อพลอย47910622.135,23056510.8011.75
 ศรีสวัสดิ์54811721.352,53134713.7115.07
 ท่ามะกา3,8713228.3210,6526886.466.95
 ท่าม่วง2,9632378.0011,3797866.917.13
 ทองผาภูมิ3,0612347.646,2956059.618.97
 สังขละบุรี1,75031818.172,26931013.6615.63
 พนมทวน1,025737.123,9282496.346.50
 เลาขวัญ1,02022021.573,87579020.3920.63
 ด่านมะขามเตี้ย1,00016016.005,2994708.8710.00
 หนองปรือ74213317.922,8112779.8511.54
 ห้วยกระเจา91411312.362,79930310.8311.20
 รวมทั้งหมด24,7252,65710.7580,4637,5219.359.68
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564