DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุดรธานี3,3982838.3311,5069097.908.00
 กุดจับ1,18118115.334,57151211.2012.05
 หนองวัวซอ3475315.273,6733459.399.90
 กุมภวาปี2,85837012.952,0171577.7810.81
 โนนสะอาด1,66134420.713,05236611.9915.06
 หนองหาน2,70139614.667,21096513.3813.73
 ทุ่งฝน85117019.982,80947216.8017.54
 ไชยวาน48610120.781,27418214.2916.08
 ศรีธาตุ1,09813912.663,66637810.3110.85
 วังสามหมอ1,19216814.095,03264412.8013.05
 บ้านดุง5,87974512.676,94978811.3411.95
 บ้านผือ2,61126710.236,8455798.468.95
 น้ำโสม3,7691975.236,31963310.028.23
 เพ็ญ1,51717711.675,6454748.409.09
 สร้างคอม2374418.571,72225314.6915.16
 หนองแสง54110920.152,51425410.1011.88
 นายูง1763922.161,82428915.8416.40
 พิบูลย์รักษ์39410326.141,19523619.7521.33
 กู่แก้ว70717024.051,01721120.7522.10
 ประจักษ์ศิลปาคม13921.44909343.743.44
 รวมทั้งหมด31,7434,05812.7879,7498,68110.8911.43
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564