DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พระนครศรีอยุธยา33110832.633,7643158.3710.33
 ท่าเรือ1,43537225.921,38822516.2121.15
 นครหลวง3139229.392,5542429.4811.65
 บางไทร748709.3698617317.5514.01
 บางบาล501632.001,04114814.2215.03
 บางปะอิน1,29221416.568,08896011.8712.52
 บางปะหัน2855418.953,58738310.6811.29
 ผักไห่2777326.351,36621215.5217.35
 ภาชี902022.222,73848117.5717.72
 ลาดบัวหลวง1964723.981,80524413.5214.54
 วังน้อย71212517.563,94852313.2513.91
 เสนา92712513.486,1095008.188.88
 บางซ้าย1263124.603589426.2625.83
 อุทัย49514629.492,34552722.4723.70
 มหาราช1312418.3293311812.6513.35
 บ้านแพรก1282217.191362518.3817.80
 รวมทั้งหมด7,5361,53920.4241,1465,17012.5713.78
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564