DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ท่าราบ100.00000.0000.0000.0000.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
2คลองกระแชง50.355,4702,83951.901903.471,12420.553125.7038157,209150.1530345,639150.621,35059544.07775.7031523.3320515.198011,744146.80649,540149.06
3บางจาน50.005240.0000.0000.00120.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
4นาพันสาม100.0044100.0000.0000.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
5ธงชัย84.04524382.6900.0047.6900.00000.00000.00423685.7100.0049.5200.00000.00000.00
6บ้านกุ่ม50.003133.3300.00266.6700.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
7หนองโสน59.62523159.6223.851121.1535.771154154.001153153.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
8ไร่ส้ม25.00000.0000.0000.0000.00000.00000.004125.00250.00125.00125.00000.00000.00
9เวียงคอย61.64654061.5411.541421.5411.546960160.003465155.008562.5000.00112.50112.50000.00000.00
10บางจาก53.19945053.1922.132223.4033.1971,063151.864603150.75000.0000.0000.0000.00000.00000.00
11บ้านหม้อ0.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00100.0000.0000.001100.00000.00000.00
12ช่องสะแก57.8752530357.71163.0512223.24203.81243,679153.29467,039153.0222100.0000.0000.0000.00000.00000.00
13นาวุ้ง0.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
14สำมะโรง100.00000.0000.0000.0000.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
15โพพระ66.672150.0000.0000.0000.00000.00000.004375.0000.0000.0000.00000.00000.00
16หาดเจ้าสำราญ45.191044745.1954.811312.501312.504596149.0091,281142.33000.0000.0000.0000.00000.00000.00
17หัวสะพาน45.453266.67133.3300.0000.00000.00000.008337.50112.50225.00225.00000.00000.00
18ต้นมะพร้าว100.00000.0000.0000.0000.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
19วังตะโก100.00000.0000.0000.0000.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
20โพไร่หวาน65.8758638665.87152.569716.5591.54274,190155.19182,809156.06000.0000.0000.0000.00000.00000.00
21ดอนยาง34.2023521.7400.00417.39313.042280140.00000.0051818034.7500.00132.51479.07294,075140.52324,604143.88
22หนองขนาน64.3618611963.9852.692815.0573.76182,747152.61111,695154.0922100.0000.0000.0000.00000.00000.00
23หนองพลับ69.77181583.3300.0000.0000.00000.00000.00251560.0028.00416.0000.00000.00000.00
24รวมทั้งหมด51.697,1923,88854.062373.301,44120.043725.1747070,878150.8039559,684151.101,97084843.05824.1634017.2625713.0510915,819145.139614,144147.33

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564