DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1หนองหาน49.411,90497851.37784.1028915.1829015.2311617,461150.5314021,095150.681,46868846.87704.7719713.4224716.8310215,219149.2113019,454149.65
2หนองเม็ก58.6521712557.6083.693013.822310.6091,374152.675760152.001247560.4854.031612.901310.4881,238154.753467155.67
3พังงู48.4021310649.77115.162511.744119.2591,350150.00101,468146.80994545.4566.061818.182525.2571,066152.293467155.67
4สะแบง62.2155534261.62346.13437.75498.83314,628149.29314,655150.16594067.8023.3935.08610.171162162.001160160.00
5สร้อยพร้าว65.7036924466.1271.904211.38267.05243,653152.21233,491151.78452862.2200.00613.3336.673459153.004601150.25
6บ้านเชียง60.3865841362.77304.567511.40375.62466,708145.83426,179147.121326448.4864.552317.422015.154628157.007977139.57
7บ้านยา41.6732512638.77154.624413.548626.46101,471147.10172,580151.76713954.9334.231014.08811.272331165.501153153.00
8โพนงาม57.701,00357857.63525.1811711.67949.37679,980148.96568,478151.394375.0000.0000.0000.00000.00000.00
9ผักตบ63.3130819362.66175.523511.36175.52121,840153.334618154.501399064.7553.601712.2353.605741148.202321160.50
10หนองไผ่47.1176137248.88557.238511.1712416.29425,941141.45628,876143.161053634.2921.901211.433735.243386128.6791,274141.56
11ดอนหายโศก44.4450320941.55305.96407.9511923.66344,520132.94293,752129.381005959.0000.001111.001313.002303151.501145145.00
12หนองสระปลา56.2139422356.60102.54246.095914.97243,485145.21202,934146.7035519855.77277.61349.58195.35142,144153.14233,515152.83
13รวมทั้งหมด53.217,2103,90954.223474.8184911.7896513.3842462,411147.2043964,886147.802,7011,36550.541264.6634712.8539614.6615122,677150.1818427,534149.64

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564