DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ตูมใต้88.8722100.0000.0000.0000.00000.00000.0046541388.8200.0010.2251.08395,813149.05223,279149.05
2พันดอน45.952150.00150.0000.0000.00000.00000.00351645.7138.5712.86720.00000.00000.00
3เวียงคำ83.33000.0000.0000.0000.00000.00000.006583.33116.6700.0000.00000.001150150.00
4แชแล58.06281657.1427.1413.5713.57000.00000.003266.6700.0000.0000.00000.00000.00
5เชียงแหว50.94995050.511313.1399.0955.055771154.204614153.507457.1400.00114.2900.00000.00000.00
6ห้วยเกิ้ง36.181475034.0196.123423.133322.456858143.006844140.671576038.2295.733522.293622.9381,123140.3871,034147.71
7เสอเพลอ66.672150.00150.0000.0000.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
8ผาสุก60.1535521460.28174.794713.24102.82274,082151.19213,197152.2416710059.88116.592213.1742.4091,381153.443462154.00
9ท่าลี่72.63000.0000.0000.0000.00000.00000.0017913072.6352.79179.5095.0381,221152.6381,193149.13
10กุมภวาปี47.9199353653.98484.8314714.80878.768813,337151.5610315,629151.741,81280844.591337.3427014.9030716.94416,065147.93385,635148.29
11หนองหว้า70.1238927370.1841.034712.08215.40385,715150.39304,541151.37261869.2313.85311.5427.69000.001153153.00
12รวมทั้งหมด55.382,0171,14356.67954.7128514.131577.7816424,763150.9916424,825151.372,8581,55754.481635.7035012.2537012.9510515,603148.608011,906148.83

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564