DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1หมากแข้ง67.963,0082,10069.81832.761856.152086.9123935,565148.8123234,660149.401,35986863.87483.53846.181329.71689,893145.496910,120146.67
2นิคมสงเคราะห์74.2221014770.0010.48167.62209.52375,551150.03375,481148.141129282.1400.0043.5743.574589147.252292146.00
3บ้านขาว45.7345420946.04347.497115.646714.76334,835146.52304,466148.87300.0000.00133.33133.331145145.00000.00
4หนองบัว97.7348447397.7300.0000.0000.00304,630154.3314121,822154.77000.0000.0000.0000.00000.00000.00
5บ้านตาด52.7044422851.35204.506213.968418.92273,845142.41395,722146.72382668.4212.6337.8900.00000.00000.00
6โนนสูง79.8790577285.3080.88363.98242.65558,137147.95385,673149.2933722065.2861.7882.375115.13192,780146.32223,244147.45
7หมูม่น70.5334421662.7982.333811.053710.76101,526152.6091,338148.6719916783.9263.0231.5184.02111,618147.09101,505150.50
8เชียงยืน72.1480856770.17151.86587.18425.20487,103147.98466,807147.9813611483.8221.4732.2121.473468156.001156156.00
9หนองนาคำ62.521,52894261.65845.50996.481187.729314,190152.587511,315150.8770845664.4170.998411.86567.91406,094152.35304,474149.13
10กุดสระ57.2525014256.80114.402710.80156.00182,624145.78131,897145.925480.00120.0000.0000.00000.00000.00
11นาดี66.8815210871.0542.632315.1331.974615153.75111,716156.0015910062.8995.661911.9542.524622155.5071,086155.14
12บ้านเลื่อม61.3843426761.5271.616013.82276.22192,875151.32111,647149.73100.0000.0000.001100.00000.00000.00
13เชียงพิณ53.0722311752.4773.142511.213214.356907151.17101,469146.905480.0000.0000.0000.00000.001160160.00
14สามพร้าว56.9081446256.76627.628610.57526.39345,071149.15395,878150.725480.0000.0000.00120.00000.00000.00
15หนองไฮ46.8125712046.69155.84259.735621.79152,152143.47152,109140.60251248.0014.0014.00728.00000.00000.00
16นาข่า57.8838722457.88205.17297.495012.92294,247146.45263,876149.08000.0000.0000.0000.00000.00000.00
17บ้านจั่น53.8029115854.30103.444816.493913.405776155.20162,430151.8812541.6700.0000.00325.00000.00000.00
18หนองขอนกว้าง56.7722012757.73104.552712.27188.1881,198149.75111,598145.279333.33111.1100.00333.33000.00000.00
19โคกสะอาด0.00100.0000.0000.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
20นากว้าง50.672150.0000.00150.0000.00000.00000.00733750.6811.371621.9256.85000.00000.00
21หนองไผ่69.7229019767.9320.69144.83175.86192,724143.37202,913145.6521215372.1700.00125.6652.36162,307144.19162,346146.63
22รวมทั้งหมด66.0411,5067,57765.854013.499308.089097.90729108,571148.93819122,817149.963,3982,26566.66832.442387.002838.3316624,516147.6915823,383147.99

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564