DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ศรีสะเกษ68.3587,42059,78668.392,7123.106,2367.135,0955.835,191774,695149.244,980750,032150.6138,84926,52568.281,4543.743,1007.981,7714.561,880282,555150.301,706258,159151.32
2อุบลราชธานี62.2962,31037,92560.872,7534.425,6589.085,7259.193,654541,278148.133,665547,931149.5050,23732,18464.062,5515.084,3448.653,2396.452,575385,320149.642,495375,609150.54
3ยโสธร62.1241,08424,60159.881,3263.234,18310.184,60811.222,505367,761146.812,213327,034147.7822,92615,16366.147503.272,0719.031,7157.481,149169,637147.64995147,857148.60
4อำนาจเจริญ63.1132,81620,33061.951,3164.012,8408.652,8258.611,869275,851147.591,694252,216148.8913,8489,11965.855153.721,3049.421,0487.57754111,885148.39702104,688149.13
5มุกดาหาร62.8130,71619,51363.531,2724.142,4197.882,6848.741,701251,593147.911,666249,088149.5112,9127,88861.097045.451,1528.921,2279.5063093,015147.6465999,046150.30
6รวมทั้งหมด64.37254,346162,15563.759,3793.6921,3368.3920,9378.2314,9202,211,178148.2014,2182,126,301149.55138,77290,87965.495,9744.3011,9718.639,0006.496,9881,042,412149.176,557985,359150.28

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564