DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ศรีสะเกษ73.6396,51071,45674.043,4393.566,8097.063,8724.015,545822,567148.345,426814,113150.0490,70166,39473.203,4753.836,9987.723,3873.734,811712,894148.184,590686,031149.46
2อุบลราชธานี67.87112,19077,24768.855,2324.669,3368.325,9725.325,941879,368148.025,873878,283149.5577,05751,19466.444,2435.518,02310.412,9313.803,877580,742149.793,700557,945150.80
3ยโสธร63.9537,68822,43259.521,7744.715,06713.444,93213.092,097306,319146.071,938285,689147.4125,16417,76370.591,0194.052,53010.051,2274.881,175175,289149.18998149,907150.21
4อำนาจเจริญ63.0928,91118,06762.491,5335.303,46411.983,65212.631,682247,153146.941,509224,913149.0520,49613,10463.931,1625.672,39711.691,7338.46933136,590146.40899132,299147.16
5มุกดาหาร65.3025,69016,53564.361,2674.932,73810.662,4359.481,390204,645147.231,395208,166149.2219,36412,88766.551,0775.561,8519.561,1966.181,006148,422147.54919136,911148.98
6รวมทั้งหมด68.77300,989205,73768.3513,2454.4027,4149.1120,8636.9316,6552,460,052147.7116,1412,411,164149.38232,782161,34269.3110,9764.7221,7999.3610,4744.5011,8021,753,937148.6111,1061,663,093149.75

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563