DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ศรีสะเกษ68.9082,31157,68570.083,3804.116,5007.903,9504.804,805711,503148.084,345651,944150.0482,35255,77367.734,4175.367,2498.803,5624.334,131614,036148.643,762564,565150.07
2อุบลราชธานี67.84119,77181,79768.295,6494.729,5507.977,3556.147,2871,078,048147.946,6921,000,883149.56122,81082,77367.406,9985.7011,0949.035,5504.526,238929,598149.025,632846,217150.25
3ยโสธร59.0146,29026,61557.502,1724.696,37213.777,95317.182,546367,156144.212,283334,181146.3844,54626,99160.592,2625.086,11313.725,26511.822,204322,539146.341,902280,271147.36
4อำนาจเจริญ62.4839,84725,25663.381,7394.364,29610.785,83514.642,494360,353144.492,181318,491146.0336,60122,50661.492,0375.574,54212.414,80213.121,991290,469145.891,676246,755147.23
5มุกดาหาร59.8227,85816,82760.401,9617.042,96610.653,13211.241,660242,633146.161,559231,581148.5423,38313,82759.131,5596.673,05413.062,35110.051,218179,053147.011,031152,891148.29
6รวมทั้งหมด65.53316,077208,18065.8614,9014.7129,6849.3928,2258.9318,7922,759,693146.8517,0602,537,080148.72309,692201,87065.1817,2735.5832,05210.3521,5306.9515,7822,335,695148.0014,0032,090,699149.30

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562