DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ศรีสะเกษ68.68101,89770,39369.084,2974.227,6457.506,1796.066,035889,136147.335,540827,910149.4495,17564,95768.254,6214.867,8758.274,8985.154,609682,360148.054,093612,513149.65
2อุบลราชธานี65.84133,92287,43065.286,7975.0810,7278.019,5627.148,1441,200,066147.367,4711,115,162149.27124,99383,03566.437,1135.6911,0738.866,8425.476,124909,939148.595,772865,679149.98
3ยโสธร59.3941,95925,71261.281,8174.335,04312.025,95914.202,497360,537144.392,339340,953145.7746,40926,76857.682,4505.286,39013.777,03815.172,169314,198144.862,056300,149145.99
4อำนาจเจริญ72.4632,77924,02773.301,1213.422,9068.871,8575.672,036299,590147.151,886281,229149.1128,35320,27171.501,2354.362,6249.251,7826.291,452212,592146.411,263188,339149.12
5มุกดาหาร61.4022,73914,00961.611,1745.162,77212.192,63011.571,238181,120146.301,281190,155148.4424,52215,01161.211,4565.943,02312.332,3809.711,321193,714146.641,144170,101148.69
6รวมทั้งหมด66.12333,296221,57166.4815,2064.5629,0938.7326,1877.8619,9502,930,449146.8918,5172,755,409148.80319,452210,04265.7516,8755.2830,9859.7022,9407.1815,6752,312,803147.5514,3282,136,781149.13

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561