DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองราชบุรี55.6612,9497,23455.875224.032,17416.798096.25726109,679151.07698106,188152.133,2401,77754.851895.8347514.662949.0711316,858149.198913,024146.34
2จอมบึง54.653,1681,79656.691213.8239312.412748.6516624,605148.2216124,324151.081,78791251.04814.5325414.2122612.659213,567147.478813,060148.41
3สวนผึ้ง40.2499338438.67474.7310110.1720921.05486,731140.23425,950141.6786636442.03606.9312614.5518221.02507,346146.92425,926141.10
4ดำเนินสะดวก66.662,8031,93669.07491.752629.351595.6711016,442149.4710115,262151.111,6811,05362.64502.9720111.961337.918112,155150.066810,249150.72
5บ้านโป่ง61.8017,50410,85061.993241.852,05111.721,1516.581,099163,527148.801,045156,606149.8631216051.28123.855116.355016.03101,413141.302296148.00
6บางแพ67.703,5222,40968.40732.072988.462005.6824736,432147.5021732,252148.631,8341,21766.36231.251015.511106.0011616,885145.5610415,158145.75
7โพธาราม57.827,9104,39455.552423.061,11414.087709.7348569,826143.9748870,977145.442,8831,84664.03481.662097.252719.4016023,141144.6316724,549147.00
8ปากท่อ53.654,8502,68755.402064.2572414.934439.1323735,209148.5628142,421150.962,1281,05749.67773.6234216.0735216.548612,113140.859614,005145.89
9วัดเพลง65.841,05663860.42292.7518017.05393.69588,769151.19477,197153.131,12880070.92262.3011710.37393.46659,771150.32467,015152.50
10บ้านคา62.361,8551,19364.31542.9120611.111447.7611216,676148.898412,631150.3751228355.2781.566111.918316.21405,930148.25405,905147.63
11รวมทั้งหมด58.9156,61033,52159.211,6672.947,50313.254,1987.423,288487,896148.393,164473,808149.7516,3719,46957.845743.511,93711.831,74010.63813119,179146.59742109,187147.15

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564