DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองมหาสารคาม59.2013,6408,18359.997165.251,72712.669697.10788117,932149.66778117,231150.683,9842,25056.482085.2248812.252937.3516324,877152.6214822,231150.21
2แกดำ59.542,0241,30864.62452.222029.981386.8211416,850147.8111216,930151.1678436446.43394.9711815.0515319.52436,103141.93385,530145.53
3โกสุมพิสัย60.698,3404,99859.932963.558329.9884610.1465094,419145.2656082,963148.153,2412,03162.671093.363149.692417.4417525,832147.6113820,570149.06
4กันทรวิชัย71.344,7223,46873.44681.442545.383006.3529343,695149.1328542,212148.111,52198664.83452.9615810.391087.10669,758147.85487,141148.77
5เชียงยืน66.845,4873,79569.16571.044648.463065.5835152,262148.8930746,271150.721,65297759.14392.3617410.5318911.447711,263146.277410,927147.66
6บรบือ65.559,4296,17565.492232.377067.497818.2860088,206147.0155681,969147.432,1411,40965.81371.731677.8021610.0911516,850146.527411,074149.65
7นาเชือก62.544,0322,66766.15962.383298.163679.1026638,692145.4623434,708148.322,0301,12455.37482.3626312.9625412.5113319,021143.0212117,727146.50
8พยัคฆภูมิพิสัย66.478,3705,52365.991541.845867.006427.6752477,024146.9949072,318147.593,0512,06867.78742.432759.012347.6713019,366148.9710315,378149.30
9วาปีปทุม64.899,0985,72462.912532.786417.0594010.3362391,283146.5255982,752148.044,5533,13468.831142.502886.333888.5226638,973146.5223033,870147.26
10นาดูน58.822,2741,36259.89361.581938.4929713.0616423,204141.4914020,227144.4869638555.32405.757811.217010.06446,138139.50365,475152.08
11ยางสีสุราช61.503,0121,96565.24772.561775.882377.8716824,403145.2617725,919146.442,0921,17456.12914.352019.6124711.819513,890146.218912,732143.06
12กุดรัง63.392,7201,77965.40622.282719.961796.5814421,404148.6415423,000149.351,45987059.63724.9315910.901006.85578,260144.91568,417150.30
13ชื่นชม68.991,9751,33367.49402.031447.291648.3011917,656148.3711617,339149.471,09278371.70262.38565.13847.69649,442147.53476,960148.09
14รวมทั้งหมด63.6675,12348,28064.272,1232.836,5268.696,1668.214,804707,030147.184,468663,839148.5828,29617,55562.049423.332,7399.682,5779.111,428209,773146.901,202178,032148.11

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564