DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองขอนแก่น53.9657830452.60254.3311119.2012521.63517,142140.04243,462144.2526715256.93207.493814.23114.12172,619154.06111,688153.45
2บ้านฝาง57.271,14368960.28928.0513912.16403.50517,618149.376710,040149.851,17463854.3415012.7816213.80463.92639,697153.927110,927153.90
3พระยืน67.5961337160.52386.207712.56315.06294,400151.72426,492154.5761846174.60172.75589.3981.29406,137153.43426,463153.88
4หนองเรือ88.15998686.8700.0044.0400.0081,157144.635736147.2042437588.44174.0140.9481.89233,314144.09355,096145.60
5พล64.204,1572,72465.532095.0357113.74631.5214321,758152.1514622,469153.904,2902,69962.912175.0670216.36741.7216425,169153.4716425,018152.55
6หนองสองห้อง79.542,2851,81979.6190.392109.19261.149915,148153.0112118,654154.172,3831,89479.4850.2127011.33311.3013921,289153.1616124,993155.24
7ภูเวียง81.883,0342,31876.40561.852538.341013.3320030,159150.8019229,292152.562,9812,60787.45180.601384.63260.8716425,213153.7417927,566154.00
8เขาสวนกวาง59.9736519954.52123.294913.424612.60324,719147.47243,486145.2537724665.25297.694511.9492.39182,716150.89132,013154.85
9ภูผาม่าน76.8453941376.6261.11366.68132.41436,394148.70365,367149.0842432777.1281.89184.25112.5991,264140.44172,497146.88
10ซำสูง81.6237536898.1300.0020.5330.80223,269148.59213,129149.0083862274.22333.949010.74101.19517,740151.76406,202155.05
11โคกโพธิ์ไชย56.2970039456.29649.1411917.00568.00304,507150.23233,500152.17000.0000.0000.0000.00000.00000.00
12หนองนาคำ51.1755327850.27315.6110518.996812.30243,503145.96142,137152.64864956.9844.651213.9555.812303151.502303151.50
13บ้านแฮด96.9689085495.9600.0020.2291.01456,720149.33669,885149.7788786997.9720.2330.3410.11599,015152.80446,721152.75
14เวียงเก่า58.91714259.1545.631115.4957.041167167.00000.00583458.6223.451118.9735.172300150.002317158.50
15รวมทั้งหมด72.2715,40210,85970.505463.541,68910.975863.80778116,661149.95781118,649151.9214,80710,97374.115223.531,55110.472431.64751114,776152.83781119,804153.40

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563