DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1ช้างคลาน345.00 0.00 0.00
2วัดเกต955.00 0.00 0.00
3ช้างเผือก1,500.00 0.00 0.00
4สุเทพ654.00 0.00 0.00
5แม่เหียะ319.00 0.00 0.00
6ป่าแดด258.00 0.00 0.00
7หนองหอย101.00 0.00 0.00
8ท่าศาลา369.00 0.00 0.00
9หนองป่าครั่ง247.00 0.00 0.00
10ฟ้าฮ่าม168.00 0.00 0.00
11สันผีเสื้อ565.00 0.00 0.00
12รวมทั้งหมด5,481.00 0.00 0.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565