DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น9,142.00 204.00 2.23
2บ้านฝาง1,780.00 199.00 11.18
3พระยืน1,063.00 0.00 0.00
4หนองเรือ4,637.00 2.00 0.04
5ชุมแพ4,299.00 1,417.00 32.96
6สีชมพู3,214.00 4.00 0.12
7น้ำพอง5,568.00 3.00 0.05
8อุบลรัตน์1,525.00 0.00 0.00
9กระนวน2,406.00 0.00 0.00
10บ้านไผ่3,040.00 1,148.00 37.76
11เปือยน้อย718.00 3.00 0.42
12พล2,640.00 2.00 0.08
13แวงใหญ่1,246.00 782.00 62.76
14แวงน้อย1,433.00 2.00 0.14
15หนองสองห้อง3,653.00 2,341.00 64.08
16ภูเวียง2,570.00 2.00 0.08
17มัญจาคีรี2,346.00 0.00 0.00
18ชนบท1,809.00 2.00 0.11
19เขาสวนกวาง1,860.00 0.00 0.00
20ภูผาม่าน785.00 1.00 0.13
21ซำสูง867.00 1.00 0.12
22โคกโพธิ์ไชย667.00 0.00 0.00
23หนองนาคำ1,294.00 0.00 0.00
24บ้านแฮด951.00 0.00 0.00
25โนนศิลา1,391.00 372.00 26.74
26เวียงเก่า962.00 0.00 0.00
27รวมทั้งหมด61,866.00 6,485.00 10.48


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565