DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่75813317.55862225.58751114.67561119.64671014.935459.26651116.9262914.5256916.07431023.26641117.19491020.41811417.28
 ลำพูน1402115.001100.00400.0018527.7812216.6710110.001516.6711327.2713323.0815213.339111.118112.5014214.29
 ลำปาง181158.292627.692328.7017211.76800.00500.001400.0018422.2218316.671119.0910110.002100.001000.00
 แพร่1111311.7110110.001300.0016318.751218.338225.00700.00500.008112.50600.00600.0012216.678337.50
 น่าน2334720.1716318.7514535.7111327.2725312.001616.2529620.6918422.2220525.002328.7019631.5815213.3327725.93
 พะเยา1902111.051616.252229.092015.001317.6912216.6725416.0013215.3816318.7515213.331417.141417.1410110.00
 เชียงราย64111017.16691014.49691318.8462711.295359.4355712.7342819.05621117.7439820.51491530.6155814.5544920.4542921.43
 แม่ฮ่องสอน3145116.2431722.5836719.442328.702428.332414.173538.5730310.0020525.0019631.5820315.0031825.8121419.05
 รวมทั้งหมด2,56841116.002654617.362564015.632233415.252142411.211841910.332323314.222193616.441903719.471813820.991973115.741943317.012134018.78
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564