DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ศรีสะเกษ1901,436755.7918130722.2213107823.0814121864.2916111693.7518112622.2219125657.891497692.8615117780.00121221,016.6720147735.0019137721.0512110916.67
 อุบลราชธานี2311,611697.40131541,184.6216120750.0013128984.6225149596.0020124620.0013116892.3112113941.6718109605.5620137685.0027147544.4434159467.6520155775.00
 ยโสธร27255944.442221,100.00318600.00219950.001262,600.00318600.00317566.67216800.002211,050.002211,050.002271,350.00424600.001262,600.00
 อำนาจเจริญ31200645.16422550.001111,100.00317566.67618300.00313433.33311366.670100.001111,100.002211,050.00219950.00426650.002211,050.00
 มุกดาหาร55309561.822281,400.00722314.29319633.331171,700.00825312.50325833.33422550.00726371.43722314.29545900.00426650.00432800.00
 รวมทั้งหมด5343,811713.6739356912.8240278695.0035304868.5749321655.1052292561.5441294717.0732258806.2543284660.4743323751.1656385687.5065372572.3139344882.05
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562