DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่141880624.11966733.33879987.501167609.09862775.006761,266.671267558.33850625.001570466.67861762.5023108469.571091910.002383360.87
 ลำพูน28177632.142221,100.00215750.00210500.0038266.67418450.0029450.00217850.001141,400.000120.00210500.00319633.33523460.00
 ลำปาง172271,335.29218900.00218900.001202,000.002241,200.000170.00424600.002201,000.000150.001141,400.000190.000120.00326866.67
 แพร่25178712.000130.0017700.00415375.000140.00619316.67621350.00214700.00210500.001141,400.002201,000.001131,300.000180.00
 น่าน24197820.83218900.00317566.67212600.00419475.00214700.00317566.670170.0019900.001141,400.00424600.000150.002211,050.00
 พะเยา38236621.05420500.001161,600.00415375.00726371.431141,400.0018800.00528560.00215750.00217850.00527540.002221,100.00428700.00
 เชียงราย156788505.132173347.621361469.23961677.781554360.001761358.821059590.001050500.004671,675.006601,000.001878433.331273608.332191433.33
 แม่ฮ่องสอน39325833.33742600.00525500.001242,400.00329966.67325833.33327900.001191,900.000110.00624400.002321,600.002261,300.00641683.33
 รวมทั้งหมด4683,008642.7447272578.7235238680.0034224658.8242236561.9039244625.6441232565.8530215716.6725211844.0025216864.0056318567.8630271903.3364331517.19
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562