DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่90614616.111142421.05971010.31872427.59731115.0784910.71691115.9466812.128067.50691420.2949816.33691623.1949510.20
 ลำพูน1732816.1810220.0019315.7923521.742229.0915213.3310220.008337.5018422.229222.2217211.761218.331000.00
 ลำปาง223177.621900.001200.0026311.5418211.1117211.762015.002428.331700.0024416.6720210.001500.001119.09
 แพร่1772514.1220210.001317.691800.001300.008112.5015426.671500.0020630.0020630.0014214.2911218.1810110.00
 น่าน2292912.6627414.811800.002229.092328.7021419.0516318.7524416.6717317.6517317.651800.0013215.3813215.38
 พะเยา2343816.2427518.522229.0928414.2920420.001616.2515426.6726726.921417.148112.5028517.8615213.3315213.33
 เชียงราย82015719.15801923.75801215.00962121.88792227.85621320.97681014.71561425.00611727.87611118.03531018.876523.0859610.17
 แม่ฮ่องสอน3243912.043226.252627.6941614.6342716.6725520.002414.1729310.3425312.0027311.111915.261100.0023626.09
 รวมทั้งหมด3,08647915.523295817.632873010.453416519.062905017.242483714.922373615.192484116.532524015.872354418.722183013.762112511.851902312.11
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562