DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ศรีสะเกษ3202,050640.6328178635.7122154700.0040172430.0030149496.6724151629.1720154770.0016156975.0028205732.1438183481.5830200666.6721187890.4823161700.00
 อุบลราชธานี3362,074617.2624177737.5024151629.1740187467.5029154531.0322127577.2728150535.7122144654.5526162623.0839227582.0530198660.0025211844.0027186688.89
 ยโสธร67524782.091052520.00742600.004401,000.001414,100.00637616.67533660.00639650.003461,533.33630500.004591,475.00959655.56646766.67
 อำนาจเจริญ72462641.67737528.57319633.33843537.50536720.00428700.00941455.56746657.14434850.00845562.501047470.004431,075.003431,433.33
 มุกดาหาร73418572.60325833.33530600.001362476.92329966.67629483.33433825.003321,066.67627450.001138345.45944488.89432800.00637616.67
 รวมทั้งหมด8685,528636.8772469651.3961396649.18105504480.0068409601.4762372600.0066411622.7354417772.2267474707.46102523512.7583548660.2463532844.4465473727.69
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 ตุลาคม 2561