DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  จังหวัด B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่2301,523662.1716139868.7518114633.33121411,175.0023116504.3515107713.3320115575.0020110550.0014119850.0019104547.3728146521.4326170653.8519142747.37
 ลำพูน35242691.43317566.67519380.002221,100.00418450.001161,600.00315500.002211,050.002221,100.00523460.002271,350.00318600.00324800.00
 ลำปาง82506617.07640666.67842525.00836450.003431,433.33735500.00738542.861241341.673411,366.67640666.67955611.11549980.00846575.00
 แพร่63324514.291137336.36417425.00434850.002211,050.00218900.00425625.00728400.00725357.14932355.562201,000.00328933.33839487.50
 น่าน66400606.06643716.67630500.00426650.002291,450.00842525.00622366.67632533.33626433.33635583.33535700.00843537.503371,233.33
 พะเยา10200.00500.001000.001300.001500.001200.001100.00500.00500.00700.00600.00800.00500.00
 เชียงราย2131,143536.6215105700.001483592.8613104800.001786505.8819108568.421782482.351782482.351273608.331266550.0033128387.8818106588.8926120461.54
 แม่ฮ่องสอน53368694.343341,133.33430750.00531620.00326866.67516320.00433825.00524480.00838475.002341,700.00636600.00429725.00437925.00
 รวมทั้งหมด8444,506533.8965415638.4669335485.5161394645.9069339491.3069342495.6572330458.3374338456.7657344603.5166334506.0691447491.2175443590.6776445585.53
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2560