DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกระบี่51429841.18540800.003371,233.33437925.002371,850.00938422.223321,066.67647783.330140.00314466.67653883.334451,125.00635583.33
 เขาพนม328933.33030.00030.00000.00010.00020.0011100.00040.0012200.00000.00060.00030.0013300.00
 เกาะลันตา16600.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.0011100.00030.00
 คลองท่อม956622.2217700.0016600.0016600.0024200.00050.00040.0013300.00010.00020.0017700.0016600.0015500.00
 อ่าวลึก3321,066.6716600.00040.0012200.0012200.00000.00020.00030.00030.00020.00010.00030.00040.00
 ปลายพระยา420500.00020.00000.0012200.00010.0013300.00010.00010.00020.0014400.00020.00000.0012200.00
 ลำทับ1111,100.00020.00000.00000.00000.00000.00010.00000.0011100.00000.00020.00040.00010.00
 เหนือคลอง4441,100.0018800.00060.00060.0024200.00000.00020.00020.00030.0011100.00040.00020.00060.00
 รวมทั้งหมด76626823.68869862.504561,400.00753757.14749700.001048480.004431,075.00760857.142261,300.00523460.007761,085.716641,066.67959655.56
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562