DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครศรีธรรมราช29179617.241141,400.00613216.6719900.00212600.001141,400.000110.00411275.00414350.001131,300.00324800.00317566.67327900.00
 พรหมคีรี412300.0022100.00010.00000.00010.0011100.00000.00030.00010.00010.0011100.00000.00010.00
 ลานสกา316533.33030.0012200.00020.00000.0011100.00010.00020.0013300.00000.00010.00010.00000.00
 ฉวาง2271,350.00010.00000.00010.00020.0014400.00000.00010.00020.00010.00020.00030.001101,000.00
 พิปูน35166.6711100.00010.00010.00000.00000.00000.00000.0011100.00000.0011100.00000.00000.00
 เชียรใหญ่0150.00040.00010.00010.00010.00010.00000.00000.00010.00000.00020.00010.00030.00
 ชะอวด4411,025.00030.00020.00030.00030.0015500.00030.00040.0015500.00040.0017700.0011100.00010.00
 ท่าศาลา22158718.18410250.000200.00313433.33214700.00218900.00090.001101,000.00313433.33080.00319633.33318600.0016600.00
 ทุ่งสง33172521.21421525.00517340.0028400.00318600.001101,000.00210500.000100.00415375.0059180.001191,900.00521420.001141,400.00
 นาบอน12200.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0011100.00000.00000.00
 ทุ่งใหญ่323766.67050.00000.00010.00020.00020.00020.00020.00020.00010.0013300.00000.0023150.00
 ปากพนัง5591,180.00040.00060.00050.00050.0015500.00050.0017700.0014400.00020.00040.0016600.0016600.00
 ร่อนพิบูลย์0270.00020.00040.00040.00010.00030.00020.00060.00010.00000.00010.00030.00000.00
 สิชล1695593.7514400.0036200.001101,000.0016600.00314466.67080.0038266.6719900.0015500.00090.0018800.0018800.00
 ขนอม030.00000.00000.00000.00020.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00
 หัวไทร327900.0014400.0012200.00030.00020.00030.00010.00010.00020.00030.00030.00010.0012200.00
 บางขัน619316.67010.0022100.00020.0011100.0013300.00010.00000.00000.00000.0025250.00030.00010.00
 ถ้ำพรรณรา020.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00
 รวมทั้งหมด134882658.211480571.431877427.78763900.00970777.781385653.852532,650.00965722.221673456.25747671.4314102728.571484600.001183754.55
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2562