DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองประจวบคีรีขันธ์24143595.831111,100.00315500.0017700.001121,200.001111,100.00210500.00317566.6718800.000130.00719271.431101,000.00310333.33
 กุยบุรี422550.00040.00010.00020.00020.0011100.00000.00020.00010.00010.0013300.0024200.00010.00
 ทับสะแก635583.3313300.00020.0013300.00010.0025250.0015500.0014400.00000.00030.00030.00020.00040.00
 บางสะพาน1372553.85040.00030.00020.00070.0022100.00030.00313433.3319900.00310333.33040.0029450.0026300.00
 บางสะพานน้อย638633.33030.0028400.0013300.00020.00020.00020.0013300.00020.0022100.00030.00030.00050.00
 ปราณบุรี951566.67070.0025250.0014400.0013300.00030.0013300.0014400.0013300.00020.0015500.0015500.00070.00
 หัวหิน48263547.92524480.00616266.67518360.001141,400.00425625.002311,550.00317566.67322733.33621350.00524480.00533660.00318600.00
 สามร้อยยอด954600.00010.0026300.00090.0014400.00020.0028400.00050.00050.0014400.0014400.0015500.0011100.00
 รวมทั้งหมด119678569.75757814.291556373.33948533.334451,125.001051510.00862775.001265541.67650833.331256466.671565433.331271591.67952577.78
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562