DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองราชบุรี52252484.62521420.00824300.00623383.33518360.00726371.43318600.00312400.00218900.002221,100.00420500.00427675.00323766.67
 สวนผึ้ง946511.11030.00040.00020.0024200.0013300.0012200.00030.00010.0015500.0024200.0027350.00080.00
 ดำเนินสะดวก1785500.0018800.0018800.00020.0022100.0029450.00050.00411275.001121,200.0014400.0028400.0028400.0018800.00
 บ้านโป่ง19166873.68040.00010.001121,200.00524480.00217850.00212600.001171,700.00216800.001121,200.00216800.001252,500.00210500.00
 บางแพ38266.67010.00000.00000.00000.0011100.00000.0011100.00010.0011100.00010.00020.00000.00
 โพธาราม15112746.67070.0028400.00311366.670100.0016600.00080.00210500.001101,000.001111,100.00211550.00212600.0018800.00
 ปากท่อ629483.33030.00000.00020.0024200.00010.00000.00020.0014400.00010.0014400.0023150.00050.00
 วัดเพลง14400.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00010.00010.00000.0011100.00
 รวมทั้งหมด122702575.41647783.331145409.091052520.001662387.501463450.00645750.001157518.18762885.71757814.291365500.001384646.15863787.50
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562