DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเพชรบูรณ์26188723.08219950.00415375.00413325.000150.00212600.001151,500.001101,000.0019900.000110.00319633.33530600.00320666.67
 ชนแดน646766.6718800.00030.0012200.00040.00020.0012200.0027350.00030.00040.00020.0016600.00030.00
 หล่มสัก14129921.430100.00080.001111,100.0018800.00217850.00314466.670100.00060.001101,000.0029450.00210500.00216800.00
 วิเชียรบุรี34166488.24531620.00514280.00614233.33516320.00212600.001111,100.0018800.00040.00010.00212600.00421525.00322733.33
 ศรีเทพ2422,100.00040.00040.00040.00030.00060.00010.00030.00000.0025250.00070.00020.00030.00
 หนองไผ่989988.8915500.00060.00090.00030.00210500.0015500.0018800.000100.00070.0018800.001121,200.0026300.00
 บึงสามพัน326866.6726300.00000.00010.00020.00020.00000.00000.00020.00010.00030.00060.0013300.00
 น้ำหนาว17700.00010.00000.0012200.00000.00010.00000.00010.00010.00000.00000.00010.00000.00
 วังโป่ง2221,100.00020.00010.00020.00010.00000.00020.0012200.00010.00050.00000.0014400.00020.00
 เขาค้อ1356430.77050.0026300.0013300.0012200.0015500.00020.0037233.3336200.00040.0026300.00080.00020.00
 รวมทั้งหมด110771700.911191827.271157518.181461435.71754771.43967744.44752742.86956622.224421,050.003481,600.001066660.0014100714.291177700.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562