DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองลำพูน14115821.431131,300.0019900.0027350.0025250.0019900.0017700.001101,000.001131,300.00080.0025250.00215750.000140.00
 แม่ทา010.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
 บ้านโฮ่ง030.00010.00000.00010.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00
 ลี้1025250.0012200.0013300.00000.0011100.0038266.6711100.00010.00000.00000.00020.0013300.0024200.00
 ทุ่งหัวช้าง214700.00000.00030.00010.00010.00000.00010.00010.00010.00030.00000.00000.0023150.00
 ป่าซาง216800.00040.00000.00010.00010.00010.00000.0013300.00000.00000.00030.00010.0012200.00
 บ้านธิ030.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00010.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด28177632.142221,100.00215750.00210500.0038266.67418450.0029450.00217850.001141,400.000120.00210500.00319633.33523460.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562