DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 จอมทอง958644.440100.00070.00030.0026300.0016600.0013300.0012200.0012200.0013300.00050.0015500.0016600.00
 แม่แจ่ม328933.3313300.00030.00030.00010.00010.0013300.00020.00010.00000.00050.00020.0014400.00
 เชียงดาว2286390.9125250.00030.0011100.00090.000110.001101,000.0013300.00512240.0038266.6769150.0028400.0017700.00
 ดอยสะเก็ด1101,000.00010.00000.00010.00020.00000.0014400.00000.00000.00000.00010.00010.00000.00
 แม่แตง26300.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00010.00000.00000.0012200.0011100.00010.00
 แม่ริม33199603.0329450.00523460.00419475.00214700.002281,400.00517340.001131,300.00316533.330140.001111,100.001171,700.00718257.14
 สะเมิง1161,600.00030.00010.00040.00020.00020.00000.00000.00000.00010.00000.00000.0013300.00
 ฝาง14118842.8617700.00090.00214700.00030.00020.00060.0018800.00080.0015500.00527540.001191,900.00310333.33
 แม่อาย1251425.00020.0012200.0011100.00000.0011100.0013300.00040.0027350.0016600.0018800.00212600.0025250.00
 พร้าว0130.00000.00000.00010.00010.00000.00030.00000.00010.00030.00010.00000.00030.00
 สันป่าตอง1181,800.00050.00030.00000.00010.00010.00000.00020.00020.00020.0012200.00000.00000.00
 สันกำแพง080.00010.00000.00000.00000.00030.00000.00010.00000.00000.00010.00020.00000.00
 สันทราย858725.0011100.00050.00030.00040.0016600.0015500.0015500.00040.00030.0028400.0016600.0018800.00
 หางดง212600.00000.00020.0014400.00000.00010.00000.00010.0011100.00010.00010.00010.00000.00
 ฮอด414350.00010.00010.00020.00010.0012200.00000.00000.00000.00000.0013300.00020.0022100.00
 ดอยเต่า040.00000.00000.00010.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00020.00000.00000.00
 อมก๋อย22115522.731101,000.001131,300.0028400.0018800.00080.0019900.0035166.6727350.0019900.00514280.001111,100.00413325.00
 สารภี317566.6711100.00020.00000.0014400.00030.00000.00000.00020.0012200.00010.00010.00010.00
 เวียงแหง214700.00010.00010.00000.0012200.00010.00010.00010.0014400.00000.00010.00010.00010.00
 ไชยปราการ0110.00020.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00030.00030.00000.00010.00
 แม่วาง2211,050.00030.0013300.00010.0013300.00000.00030.00010.00020.00010.00020.00020.00000.00
 แม่ออน030.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00010.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด141880624.11966733.33879987.501167609.09862775.006761,266.671267558.33850625.001570466.67861762.5023108469.571091910.002383360.87
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562