DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครพนม47281597.87628466.67325833.33524480.00319633.33314466.67310333.33325833.331232,300.00427675.00832400.003341,133.33520400.00
 ปลาปาก1159536.3614400.0015500.0019900.0016600.0026300.0013300.0013300.00010.00040.00070.0012200.0029450.00
 ท่าอุเทน518360.0035166.67000.00020.00000.00010.00020.00000.00010.00010.0012200.00010.0013300.00
 บ้านแพง525500.0012200.00020.0013300.00010.00000.00030.00010.0013300.00010.00030.00020.0024200.00
 เรณูนคร518360.00010.0011100.0011100.00030.00010.0011100.0012200.00020.00010.0011100.00030.00010.00
 นาแก1443307.1426300.0024200.00020.0011100.0012200.0013300.00040.0025250.0027350.0034133.33020.00030.00
 ศรีสงคราม12102850.001161,600.000100.0017700.0018800.00411275.001121,200.00050.0015500.0019900.0028400.00060.00050.00
 นาหว้า528560.00020.0014400.00020.00010.0014400.0012200.00000.0011100.0011100.00030.00030.00050.00
 โพนสวรรค์323766.67020.00010.0012200.0012200.00010.00000.00010.00000.00010.00040.0015500.00040.00
 นาทม18800.00000.00010.00000.00000.00000.00010.00000.00010.0011100.00010.00020.00010.00
 รวมทั้งหมด108605560.191466471.43853662.501052520.00741585.711140363.64837462.50541820.00642700.00953588.891565433.335601,200.001055550.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562